نوشته‌ها

خرده فروشی چندکاناله (Omni-Channnel)

/
تجارت الکترونیکی بسیاری از راه ها را ارائه می دهد که خرده فرو…

مدیریت زنجیره تامین سنتی و الکترونیکی

/
SCM سنتی در SCM سنتی ساختار SCM دارای دوطرف، یکی فروش و دیگری خرید است …