درباره کارگاه دو روزه

در ارتباط با این کارگاه به اختصار می توان گفت بیش از هر چیز تاکید و هدفگذاری بر کسب تجربه مبتنی بر واقعیت بازار و اشتراک گذاری دانش و مهارتهای آزموده شده است.

تلاش می شود تا برای هر فرد شرکت کننده در این کارگاه قدرت تصمیم گیری، تفکر استراتژیک و بهره وری در جایگاه متخصص و مدیر ارشد تبدیل به امتیاز او در محیط کار شود. آنچه می توان گفت این است که با نگاهی به فعالیت های بازاریابی شرکت ها و استارتاپ ها در کشورمان، سلسله ایرادات و نقص هایی چشمگیری را می بینیم که حاکی از فقدان تسلط بر مفاهیم بنیادین و راهبردی در حوزه برند و بازاریابی و ارتباطاتاست. صادق باشیم و بی تعارف : دیدن و پذیرفتن اشتباهات بخش مهمی از مسیر پیشرفت و تغییر است.

قرار است تا مدرسان این کارگاه با بکارگیری تکنیک ها و شیوه های استاندارد و به‌روز آموزشی که در دوره های بین المللی و معتبر آموخته اند، کمی از تخته و پاورپوینت فاصله بگیرند. کمک می کنند تا در محیطی پر شده از انرژی و دانش جمعی همچون اتاق شیشه ای جلسات یک شرکت، مهارت حاضرین در حوزه بازاریابی و بازاریابی دیجیتال به عنوان یک متخصص و مدیر توسعه و تمایز پیدا کند.

همانطور که صادقانه مدرسان آماده شده اند و میخواهند جسارت بکارگیری این تکنیک ها را برخلاف شیوه های سنتی محیط های آموزشی در کنار شرکت کنندگان پیاده سازی و تجربه کنند، در عین حال دعوت شده است تا علاقه مندانی که مشتاق هم افزایی و ارزش آفرینی هستند در این کارگاه شرکت کنند.

باور این کارگاه بر این است تسلط بر ابزار و دانستن جزییات عملکردی و پارامترهای بازاریابی زمانی کارگشا و رقابتیست، که افراد قدرت تشخیص، هدفگذاری، تصمیم گیری، تفکر استراتژیک و افزایش بهره وری را در خودشان پرورش داده باشند.

ما دراین کارگاه روی این نکات دست گذاشته ایم!

مفاهیم مورد بحث در روز دوم

«تجربه طراحی کمپین در یک روز کاری»

تعیین و تبدیل اهداف بیزنس به اهداف بازاریابی و

جمع آوری داده و تحقیقات بازار

تیم سازی و  تدوین اهداف و استراتژی

شناخت تاکتیک های برنامه ریزی بازاریابی دیجیتال

تمرین خلاقیت و ایده پردازی در روند طراحی و تیم

پیام، ارتباطات، محتوا و رسانه و سایت

برنامه ریزی و بودجه بندی

انواع رسانه و کاربرد IGC, UGC, EGC

درس‎‌آموخته و تجربیات مدرسین در طراحی کمپین

ارزیابی و بهینه سازی عملکرد و پروپزال کمپین

مفاهیم مورد بحث در روز اول

«بازی با استراتژی های بازاریابی و بازاریابی دیجیتال»

طرح مسئله و شناخت بازار و محصول

تعریف و تشریح مفاهیم بازاریابی و استراتژی

استراتژی از نگاه بیزنس، بازاریابی و بازاریابی دیجیتال

شناخت، جایگاه یابی و عملکرد هر یک از مفاهیم و اصول در استراتژی بازاریابی

بررسی نمونه های حاضر در دنیای آنلاین و آفلاین

تفاوت دیدگاه و ترندهای بازاریابی

روند برنامه ریزی و اجرا در تیم بازاریابی دیجیتال

ترسیم پرسونا و بریف طراحی کمپین