کارگاه اصول و مبانی نگارش طرح کسب و کار (برگزار گردید)

مدرس: دکتر بهاره محبان
مدرس اصول و مبانی نگارش طرح کسب و کار

مشاور و مدرس طرح کسب و کار

بیزینس پلن ها در تمام مراحل شروع، شکل گیری و رشد استارتاپ ها بسیار حائز اهمیت خواهند بود. کاربرداصلی بیزینس پلن کمک به بنیانگذاران است تا برنامه ریزی غیرقابل اعتماد خود را به بخش های با معنایی مانند طرح ریزی فروش، بودجه مصرفی، نقاط عطف و وظایف تقسیم کنند. آنچه که واضح است در ابتدا بدون مشخص بودن فروش های طرح ریزی شده، هزینه ها و زمان پرداخت ها نمی توان تعیین کرد چه مقدار پول و زمان لازم است. بنابرین بیزینس پلن برای استارتاپ ها لازم است تا بتوانند سرمایه گذاران، بانک ها،دوستان و یا حتی خانواده خود را متقاعد کنند که پول خود را در اختیار آن ها  قرار داده و ریسک آن را بپذیرند.

سرفصل دوره

-مقدمه و مروری بر Bussiness plan برای استارتاپ ها

-بازاریابی و فروش

-مدل های کسب و کار

-منابع مالی

-برنامه ریزی مالی

-مسائل قانونی

-مهارت های مذاکره

-موضوعات سازمانی و فردی(تیم های داخلی و خارجی)

-اجرا و پیاده سازی