مدرس: امید ملائکه
مدرس برندینگ و برندسازی شخصی

موسس رسانه ایران برندینگ

ایجاد یک کسب و کار، دشواری ها و مشکلات زیادی دارد. علی رغم انگیزه فراوان در شما برای خلق اتفاقات بزرگ و کارآفرینی در قالب یک استارتاپ، این دشواری ها با توجه به توانایی مالی و منابع انسانی محدود به خصوص در طول سال باعث کاهش سرعت پیشرفت کار می شود. این گذرگاه به شما کمک می کند تا با همراهی شما و ارائه خدمات زیر در کلیه موارد فنی، تخصصی، لجستیکی و اداری، از سختی های مسیر کاسته و ریسک های موجود را به حداقل برساند.

محتوای دوره:

در این دوره 

تعریف و تاریخچه برند

انواع برندها کدامند ؟

چه چیزهایی برند نیستند

واژگان کلیدی برندسازی

تعریف و انواع تبلیغات

تعریف بازار، محصول، خدمت

تعریف بازاریابی و استراتژی

مدلهای برندسازی کدامند ؟