بررسی ISO 20000 و ارتباط آن با ITIL

/
    اگرچه امروزه کسب و کارها و میزان تامین کالا …

چرا بکارگیری ITIL منجر به بهبود کسب و کار می گردد؟

/
    ITIL نگرشی نظام مند به ارتقاء کیفیت …

ترامپ درکی از زنجیره تامین جهانی ندارد!

در اوایل قرن 19، اتومبیل T از سری تولیدات کمپانی فورد در…
تاریخچه ی ITIL، مدیریت خدمات فناوری اطلاعات

تاریخچه ی مدیریت خدمات فناوری اطلاعات و ITIL

/
    با پیشرفت روزافزون تکنولوژی، مدیریت خدمات فناوری اطلا…