رویدادهای پیش رو

کارگاههای آموزشی و رویدادهای ما محل مناسبی برای انتقال دانش و شبکه سازی است.

 

آیا می خواهید کسب و کار نوپای خود را توسعه دهید؟ آیا می خواهید مهارت های فنی و مورد نیاز کسب و کارخود را بدست آورید و همچنین به دیگران کمک کنید تا رشد کرده و مهارت های خود را بهبود ببخشند؟ آیا علاقمند به حضور مستمر در شبکه ای از افراد متخصص و با تجربه در حوزه استارتاپ هستید؟

TimeToStartup محل مناسبی برای رشد مهارتهای فنی، کسب دانش و انتقال آن به کارآفرینان جوانتر و کم تجربه تر است.

 

برنامه اصلی این سری دورهمی ها که در جلسه با موضوعی مشخص تشکیل میشود:

1.      دعوت از منتورها و مشاوران با تجربه در چهارچوب موضوع مشخص شده

2.      دعوت از استارتاپ های موفق آن حوزه

3.      حضور ایده پردازان و علاقمندان به فعالیت در آن حوزه

4.      معرفی استارتاپهای مستعد به سرمایه گذاران

5.      معرفی افراد علاقمند به فعالیت در استارتاپ ها

رویدادهای برگزارشده

دوره ها و کارگاه های آموزشی