سایر حوزه های فعالیت ما

خدمات نگهداری صفرتاصد شبکه و زیر ساخت فناوری اطلاعات سازمانی آوان

 با توجه به پیچیده تر شدن هر روز تکنولوژی و سرویس های مرتبط با فناوری اطلاعات و همچنین تبدیل شدن سرویس های   IT به عنوان بخش جدایی ناپذیر عملیات جاری سازمان ها و کسب و کارها، نگهداری این گونه سرویس ها و زیرساخت ها تبدیل به دغدغه ایی جدی برای مدیران سازمان ها گشته است. شرکت آوان درقالب دپارتمان نگهداری شبکه و زیر ساخت IT سازمان ها و کسب و کارها در کنار مدیران گرامی خواهد بود.

مزایای استفاده از بسته صفر تا صد خدمات برونسپاری و نگهداری شبکه های کامپیوتری آوان

با استفاده از برون سپاری کلیه سرویس های مرتبط با شبکه و کامپیوتر سازمان خود میتوانید سازمانی چابک تر، به روز تر، با هزینه های نگهداری و ارتقا کمترداشته و صرفا بر روی اهداف کلان تجارت خود تمرکز نمایید. شرکت آوان با درک نیازهای صنایع مختلف به خصوص پخش، سلامت و خرده فروشی، آماده ی ارائه خدمات صفر ت صد در حوزه ی نگهداری شبکه های کامپیوتری می باشد.