TimeToStartup یک استارتاپ استودیو است. استارتاپ استودیوها شرکت هایی هستند که اغلب با شتابدهنده ها به اشتباه گرفته می شوند. یک شتاب دهنده معمولا هنگامی از یک استارتاپ حمایت می کند که آن استارتاپ تیم مشخصی تشکیل داده باشد، آن تیم ایده ی مشخصی داشته باشد و آن ایده دارای نمونه ی اولیه ی تست شده ای باشد.  این در حالی است که استارتاپ استودیوها در مراحل قبل از تولید نمونه ی اولیه نیز از افراد حمایت می کنند. درواقع استارتاپ استودیوها شرکت هایی هستند که شرکت های نوپا را می سازند.

طرح حمایت از کسب و کارهای نوپا

ما در استودیو ی TimeToStartup پول را تنها نیاز اصلی استارتاپ ها نمی دانیم. بلکه معتقدیم انسان ها بسیار ارزشمند تر از سرمایه مالی هستند. با تاکید براین امر، TimeToStartup می کوشد تا علاوه بر حمایت مالی از استارتاپ ها، حمایت های آموزشی و انسانی نیز ارائه دهد. تلاش ما بر این است که یک فضای خلاق و صمیمانه را شکل دهیم که به کارافرینان نوپا، این امکان را می دهد که در کنار کار کردن بر روی پروژه ی خود، به رشد فردی، گسترش شبکه اطراف و تیم سازی و آموزش مهارت های مدیریتی و رهبری نیز تمرکز کنند. همچنین هنگامی که استارتاپی در زمینه فنی به مشکلی برخورد، متخصصین حاضر در استودیو برای رفع مشکل، وارد عمل می شوند. دامنه ی حمایت های استودیو ها تا مراحل پس از جذب سرمایه گذار خطرپذیر (VC) نیز ادامه می یابد. ما می کوشیم کارافرینان جوانی را تربیت کنیم که توانایی مدیریت کسب و کار خود در مراحل آتی را دارند.