درباره آوان

شرکت فنی مهندسی آوان (توسعه تجارت آوان سیستم) از سال 94 با هدف ارائه خدمات و راهکارهای مبتنی بر فناوری اطلاعات فعالیت خود را آغاز نمود.

 

چشم انداز گروه آوان

چشم انداز ما در گروه آوان، علاوه بر کمک به کسب و کارهای متوسط، پشتیبانی از ایده پردازان و کارآفرینان برای شروع پروژه های استارتاپی است. دیدگاه ما به پدیده استارتاپ مانند ظهور چند عنصر شیمیایی در کنار هم در یک محیط مناسب برای انجام واکنش شیمیایی دلخواه است. به عبارت دیگر در این مجموعه تلاش بر آن است تا تمامی عناصر لازم در کنار هم و با هدفی یکسان، برای خلق یک کسب و کار موفق از نقطه شروع تا نقطه کسب درآمد و سود دهی موردنظر فراهم آیند. اگر چه بهره گیری از عناصری مانند دانش استارتاپ، نیروی کار متخصص، محیط کار مناسب و سرمایه مالی لازم بدون داشتن ایده منحصر به فرد، هرگز منجر به واکنش و خلق کسب و کار و موفقیت مورد انتظار نمی شود، اما داشتن ایده نیز به تنهایی برای تحقق یک استارتاپ کافی نخواهد بود. بدین منظور، تمامی تلاش خود را به کار گرفته ایم تا با همراهی جوانان نخبه و ایده پردازان این مرزبوم از طریق سرمایه گذاری، منتورینگ، ارائه زیرساخت ها، و ایجاد دسترسی به شرکت های بخش خصوصی، بازارها و سرمایه گذاران، هر روز برگ دیگری از دفتر زرین کارآفرینی در سرزمینمان را رقم زنیم.

درباره ما

 

دلایل انتخاب آوان برای شما

  • تمرکز بیشتر بر تولید محصول

بطور کلی کارآفرینی مسیری بسیار دشوار و پر پیچ و خمی دارد. در اغلب موارد، کارآفرینان در این مسیر به دلیل رویارویی با مسائل مختلف غیر فنی مانند تأمین منابع مالی و انسانی از هدف اصلی خود که توسعه محصول است غافل می شوند. بنابراین از نظر ما کارآفرینان با تخصیص زمان خود به زوایای مختلف ایده کسب و کار و موارد فنی نتایج بهتری را رقم می زنند. در واقع، هدف ما فراهم نمودن محیطی است که در آن خالقان استارتاپ می توانند تمرکز بیشتری بر تولید محصول و بررسی نیازهای مشتری داشته باشند.

  • سرمایه گذاران افراد سر سختی خواهند بود که در بهترین حالت، وقت شما صرف توجیه و ارائه گزارشات مختلف به آنان خواهد شد.

تصور اغلب افراد بر این است که با جذب سرمایه گذار و تأمین منابع مالی مورد نیاز می توانند ایده خود را به عرصه ظهور برسانند. این درحالی است که تجربه نشان می دهد داد و ستدهای مالی در طول پروژه و مراوده با سرمایه گذاران دشوارتر از جذب سرمایه است.  به عبارت دیگر، تامین منابع مالی برای یک استارتاپ امری بسیار پیچیده، با ظرافتهای حقوقی و مالی مختلفی است که عدم آگاهی از آن ها می تواند لطمات جبران ناپذیری به بدنه کسب و کار و درنهایت آینده حرفه ای افراد وارد کند. شتابدهنده آوان، نه تنها سرمایه مورد نیاز شما را برای خلق اثر تأمین خواهد نمود، بلکه در مراحل مختلف کسب و کار شما از عقد قرارداد تا تزریق سرمایه در گام های پروژه در کنار شما خواهد بود تا ریسک های احتمالی شما به حداقل ممکن برسد.

  • نیروی انسانی متخصص برای خلق اثر شما اندک است

تصور می کنید چند درصد از زمان شما در هفته برای خلق استارتاپ صرف مصاحبه های شغلی برای جذب نیروی مورد نیاز اختصاص می یابد؟ چند درصد از رزومه هایی که از طریق آگهی های منتشر شده به دست شما می رسد کیفیت لازم برای انجام مصاحبه دارند؟ چند درصد از نیروهای متخصص به شرکت تازه تأسیس شما برای جذب اعتماد خواهند نمود؟

آوازه و اعتبار هر شرکت متغیر بسیار مهمی است که در جذب اعتماد نیروهای متخصص برای جذب به آن شرکت بسیار تأثیر دارد. طبق بررسی های به عمل آمده مهندسین به دلیل تازه کار بودن کسب و کارها و عدم اطمینان از آینده آنان، علاقه چندانی به استخدام در استارتاپ ها نشان نمی دهند. به همین دلیل شتابدهنده آوان با تأمین نیروی متخصص لازم برای استارتاپ ها و همراهی شرکت فرازاندایشان در این مسیر می تواند کمک بزرگی برای تشکیل بدنه انسانی مجموعه شما باشد.

  • فراهم نمودن زیرساخت اداری و تجهیز محیط کار می تواند زمات تحقق هدف شما را عقب انداخته و ایده شما را کهنه سازد

برای تحقق و اداره یک استارتاپ در روزهای شروع آن، علاوه بر ایده، نیاز به محیط کار و زیرساخت اداری مناسب اداری خواهد بود. در اصل، اجاره دفتر کار، خرید لوازم و مبلمان اداری و جذب نیرو قبل از پخته شدن استارتاپ برای تحقق اهداف شما اولویت مهمی به شمار می آید. زمان و هزینه های اضافی در گام های ابتدایی آن بر پروژه شما تحمیل خواهد نمود. لذا بهره گیری از فضای کاری مناسب آوان از همان ابتدا برای برگزاری جلسات و نشست ها با افراد تیم و سرمایه گذاران بدون داشتن دغدغه های مربوط به تجهیز آن کمک شایانی به استارتاپ شما خواهد بود.

تیم مدیران

رضا شهسوار

محمود ثنایی جوان

داود صادقلو